Raita BioKem puhdistamot on kehitetty Suomessa. Olemme kehittäneet ja valmistaneet puhdistuslaitoksia 1970 luvulta lähtien. Raita BioKem - puhdistamoita on käytössä tuhansia Skandinaviassa, Baltian maissa ja Venäjällä. RAITA MULTI optimoi BioKemin toiminnot ja puhdistusasteen erilaissa käyttöolosuhteissa. RAITA BioKem on BAT luokkaa (parasta saatavilla olevaa tekniikkaa). Hankinta- ja käyttökustannukset ovat alhaiset verrattuna jätevedenpuhdistamon puhdistusasteesen. Lisäksi BioKem tarjoaa useita muunnelmia lietteen käsittelyyn. Lue lisää:
raita.com/pa BioKem puhdistamot raita.com/BioKem/sve BioKem minireningsverk
raitabiokem.com    -        raita.com
raita.com/BioKem/eng BioKem cleaners
CE
EN 12566-3
BOD 90-100 % | Ntot 50-80 % | Ptot 90-100 % | 100 % Bact.
Puhdistusteho
BioKem          by Raita Environment