Raita Bio HS minireningsverk för BDT avlopp är utvecklade i Finland. Vi har utvecklat och producerat avlopps och BDT renare sedan 1970-talet. Det finns cirka 3000 av Raita Bio HS-renare i bruk i Skandinavien. RAITA HS processen optimerar Bio HS: s funktioner och rening för olika omständigheter. HS-processen kombinerar aktiverad slam och biofiltrering. Det garanterar hög rening i varierande användnings- förhållanden. RAITA Bio HS är BAT klass (bäst tillgängligt teknologi). Investeringskostnaderna och driftskostnaderna är låga jämfört med reningsgraden. HS Bio har dessutom många variationer för slambehandlingen. Bekanta dig mera:
raita.com/bio/fin Bio HS puhdistamot raita.com/svenska/hs Bio HS minireningsverk
raita.com/bio    -        raita.com
raita.com/bio/eng Bio HS cleaners
CE
Purification rate
185 cm 375 cm 177 cm 157 cm
CE
Bio HS         by Raita Environment