Raita Bio HS -puhdistamot on kehitetty Suomessa. Olemme kehittäneet ja valmistaneet jätevesi ja harmavesipuhdistustamoita 1970-luvulta lähtien. Niitä on käytössä noin 3000 - Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. RAITA HS prosessi optimoi Bio HS: n toiminnot ja puhdistamisen erilaisissa käyttöolosuhteissa. HS-prosessi yhdistää aktiviiviliete ja biosuodatus prosessit. Se varmistaa hyvän puhdistuksen myös vaihtelevassa käyttössä. RAITA Bio HS on BAT luokka (parasta mahdollista teknologiaa). Hankinta- ja käyttökustannukset ovat pieniä verrattuna puhdistamolla saavutettavaan puhdistustulokseen. Tämän lisäksi HS Bio puhdistamoon voidaan liittää erilaisia lietteenkäsittelymenetelmiä. Katso lisätietoa:
raita.com/hs Bio HS puhdistamot raita.com/Bio/sve Bio HS minireningsverk
raita.com/bio    -        raita.com
raita.comBio/eng Bio HS cleaners
CE
Purification rate
185 cm 375 cm 177 cm 157 cm
CE
Bio HS         by Raita Environment