Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    Vaunut, säiliöt, istuimet | Käyttö- ja asennus | Esittelyvideo |
NP ravinteiden poisto Vesisistöjen läheisyydessä AQ:n puhdistustehoa tehostetaan NP yksiköllä.  Aq erotinyksiköllä eroteltu virtsa ja huuhteluvesi sisältää kotitalouden typpikuormasta 90 % ja fosforikuormasta 60 %. NP yksiköllä tämä runsasravinteinen pieni vesimäärä käsitellään tehokkaasti. NP yksikkö hapettaa typen ja annostelee veteen rautasuolaa.  Hapetettu typpi (nitraatti) pelkistyy ja rautasuola saostaa fosforin jäteveden saostuskaivossa. Samaa saostuskaivoa käytetää harmaiden (pesu - ja huuhtelu) vesien käsittelyyn. NP yksikössä esikäsitelty vesi johdetaan biologiseen puhdistamoon harmaiden vesien kanssa.
NP typen ja fosforin poisto

HS biologinen puhdistamo

RAITA HS puhdistusprosessi perustuu harmaan jäteveden tehokkaaseen biosuodatukseen. Mikrobit ovat biosuotimessa ja vedessä jota kierrätetään ilmannostepumpulla (ei liikkuvia osia) suodattimen lävitse.RAITA HS puhdistusprosessi kestää erinomaisesti kuormitusvaihteluita ja reagoi vesimäärän ja kuorman muutokseen nopeasti. kts lisää HS biopuhdistamo  

SAV lietekuivain

SAV lietteenkuivauksella voidaan myös järjestelmän liete kuivattaa ja kompostoida samalla kiinteistöllä.  
Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    Vaunut, säiliöt, istuimet | Käyttö- ja asennus | Esittelyvideo |
raita.com/aq AQ ympäristövessat NP ravinteiden poisto Vesisistöjen läheisyydessä AQ:n puhdistustehoa tehostetaan NP yksiköllä.  Aq erotinyksiköllä eroteltu virtsa ja huuhteluvesi sisältää kotitalouden typpikuormasta 90 % ja fosforikuormasta 60 %. NP yksiköllä tämä runsasravinteinen pieni vesimäärä käsitellään tehokkaasti. NP yksikkö hapettaa typen ja annostelee veteen rautasuolaa.  Hapetettu typpi (nitraatti) pelkistyy ja rautasuola saostaa fosforin jäteveden saostuskaivossa. Samaa saostuskaivoa käytetää harmaiden (pesu - ja huuhtelu) vesien käsittelyyn. NP yksikössä esikäsitelty vesi johdetaan biologiseen puhdistamoon harmaiden vesien kanssa.

HS biologinen puhdistamo

RAITA HS puhdistusprosessi perustuu harmaan jäteveden tehokkaaseen biosuodatukseen. Mikrobit ovat biosuotimessa ja vedessä jota kierrätetään ilmannostepumpulla (ei liikkuvia osia) suodattimen lävitse.RAITA HS puhdistusprosessi kestää erinomaisesti kuormitusvaihteluita ja reagoi vesimäärän ja kuorman muutokseen nopeasti. kts lisää HS biopuhdistamo  

SAV lietekuivain

SAV lietteenkuivauksella voidaan myös järjestelmän liete kuivattaa ja kompostoida samalla kiinteistöllä.  
raita.com/aq AQ ympäristövessat