Tiivistelmä

PA Bio ja Biokemialliset puhdistamot | Bio and Biochemical treatment | Bio och biokemisk behandling
Biologiset HS puhdistamot | Biologisk HS reningverk | Biological HS treatment unit
Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit
Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages
Kaivot | Tanks | Tankar
Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer
Ympäristö vessat | Miljötoaletter | Envirotoilets
Kompostointi | Biojätteen valutus
H2S-off


Taulukko 1: PA Bio ja Biokemialliset puhdistamot | Bio and Biochemical treatment | Bio och biokemisk behandling

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2019


PA Bio ja Biokemialliset panospuhdistamot | Bio and Biochemical treatment | Bio och biokemisk behandling


PA Bio ja BioKem – teknistä tietoa / - technical info / - teknisk info

1,24
Pientalomallit – Modeller för enskild avlopp – Modells for single houses
€- 0 % € - 24 %
PA KAIVO SA bio Saneeraus- ja kaivopuhdistamo – Saneringsreningsverk - Re-fitting facility for existing wells:

2944 3650

800-1200l 24 h - 6 pe

PA KAIVO SA biokem Saneeraus- ja kaivopuhdistamo – Saneringsreningsverk - Re-fitting facility for existing wells:

3347 4150

800-1200l 24 h - 6 pe

PA0.8 SA MULTI bio Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

3460 4290

800l 24 h - 6 pe

PA0.8 SA MULTI biokem Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

4798 5950

800-1200l 24 h - 6 pe

PA0.8MULTI bio Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

3831 4750

800l 24 h - 6 pe

PA0.8MULTI biokem Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

5121 6350

800-1200l 24 h - 6 pe

PA puhdistamot | PA sewage cleaners | PA minirenigsverk


Yhteispuhdistamot – Modeller för gemensam avlopp – Modells for 2 or more houses
€- 0 % € - 24 %
PA2MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

2000-2500l 24 h – 16 pe

PA3MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

3000-4500l 24 h - 25 pe

PA4.5MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

4500-6750l 24 h - 38 pe

PA6MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

6000-8500l 24 h – 50 pe

PA8MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

8000-9600l 24 h - 67 pe

PA12MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

12000-15000l 24 h - 99pe

Lietteenkäsittely – Slambehandling – Sludge treatment


KY 30 korikuivaus/basketdrying/korgtorkning
PA KAIVO SA – PA0.8 605 750
KY 120 vaunukuivaus/vandrying/vagntorkning
PA KAIVO SA – PA0.8 – PA2 – PA3 927 1150
KY 200 vaunukuivaus/vandrying/vagntorkning
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 1597 1980
ST 1300 ST1300; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA KAIVO SA – PA0.8 960 1190
ST 2000 ST2000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA KAIVO SA – PA0.8 – PA2 – PA3 1119 1388
ST 4500 ST4500; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 1855 2300
ST 10000 ST10000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 3508 4350
ST 16000 ST16000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 4315 5350


ST450 – ST1300 – ST2000 – ST4500 piirros, drawing, ritning


Myös suurempia malleja saatavilla | Vi har även större modeller| We have also larger modells

PA MA Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör

1,24
Lisälaitteet – Additional equipment – Extra utrutningar
RA-GSM Ra GSM seurantakeskus | Controll system | Kontroll system 863 1070
PA XL TT Puhdistamorakennus 2x3 | Tehnical room | Teknisk byggnad 8024 9950
RAL1A Lietteenkäsittelykori | Sludge drying basket | Slam torkning korg 524 650
RAL2 A Lietteenkäsittelyvaunu | Sludge drying van | Slam torknings vagn 150 l 1597 1980
LV Lisävaunu 150 l | Extra van 150 l | Extra vagn 150 l 355 440
UV-5 UV yksikkö | UV unit | UV enhet (max 5000 l/ 24 h) 3460 4290
UV-10 UV yksikkö | UV unit | UV enhet (max 40000 l/ 24 h) 4919 6100
ST 1300
Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 927 1150
ST 2000 P Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 1194 1480
ST 4500
Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 1444 1790
ST 9000 Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 2984 3700
phBox pH:n säätölaite | pH conroller | ph kontroll enhet 1774 2200
BBXLSM150 Välppä | Screen | Sikt 2137 2650
Kemikaalit ja tarvikkeet – Chemicals and accessories – Kemi och tillbehör
RAKE-FE10 Kemikaali | Chemical | Kemi FE10 l 30 37
RAKE-FE20 Kemikaali | Chemical | Kemi FE20 l 56 69
RAKE-FE30 Kemikaali | Chemical | Kemi FE30 l 79 98
RAKE-AL10 Kemikaali | Chemical | Kemi AL10 l 34 42
RAKE-AL30 Kemikaali | Chemical | Kemi AL30 l 77 95
RAKE-LI30 Kemikaali | Chemical | Kemi LI30 l 51 63
LIE-SÄK Lietesäkki | Sludgebag | Slamsäck RALI 1 31 38
ph Ph liuskat | pH measurementpaper | pH papper 100 43 53
Dry Subs 30l Kompostointirouhe | Composting substance | Komposterings strö 17 21
PA MA varaosat | PA MA reservparts | PA MA reservdelar


Kemikaalit ja tarvikkeet – Chemicals and accessories – Kemi och tillbehör

Ilmapumppu | Airpump | Luft Pump (4,8 m3/ h) 315 390

Kalvot | Membranes (4,8 m3/ h) 60 75

Ilmapumppu | Airpump | Luft Pump (7,2 m3/ h) 452 560

Kalvot | Membranes (7,2 m3/ h) 60 75

P1 pumppu / pump 404 501

P2 (SP) pumppu / pump 302 375

P2 xl pumpppu 431 535

RAKE pumppu / pump 140 173

Ilmastin | Diffuser D200

72 89

Ilmastin | Diffuser D300

85 105

Taulukko 2: Biologiset HS puhdistamot | Biologisk HS reningverk | Biological HS treatment unit

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2019
Biologiset HS puhdistamot / Biologisk HS reningverk / Biological HS treatment unit

HS Bio – teknistä tietoa / - technical info / - teknisk info


1,24

HS biopuhdistamot | HS greaywater cleaners | HS BDT renare


HS 1 Valmis pakettipuhdistamo: 1000l 24 h 3379 4190

Ett färdigt reningsverkspaket:Ready-to-install treatment package:HS 1 SA Saneeraus- ja kaivopuhdistamo: 1000l 24 h 2734 3390

Saneringsreningsverk:Re-fitting facility:HS 2 Valmis pakettipuhdistamo: 2000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket:Ready-to-install treatment package:HS 3 Saneeraus- ja kaivopuhdistamo: 3000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Saneringsreningsverk:Re-fitting facility:HS 4 Valmis pakettipuhdistamo: 4000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket:Ready-to-install treatment package:HS 5 Valmis pakettipuhdistamo: 5000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket:Ready-to-install treatment package:HS 6 Valmis pakettipuhdistamo: 6000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket:Ready-to-install treatment package:

1,24

Korotusosat | Extensionparts | FörhöjningsdelPA KOR 090/40 H 400 DIA 900
116 144
PA KOR 090/60 H 600 DIA 900
127 157
PA KOR 12/40 H 400 DIA 1200
210 260
PA KOR 12/60 H 600 DIA 1200
227 281

Poistosuodatin | Effluent filter | Utgående filterEFF 570 (← 2018) 570 mm 5-7 pe HV 101 125
EFF HS (2018 →)

153 190

Saostuskaivolietteen kuivatusvaunu / Slamtorknings vagn för smalavkiljar slammet/ Sludge drying van for precipitation tank sludgeSAV1_ SAV 1
363 450
mittapiirrosSAV1_PU Pump
242 300

Ilmapumppu 2,4 m3/ hYA40 Ilmapumppu
220 273
YA40dia Vaihtokalvot
60 75


Taulukko 3: Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 1.1.2020
Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit1,24
Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity €-0% €-24 %

SBIO BioBox 30 l/ h | 300 l / 24 h 589 730
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_M BioBox M 50 l/h | 400 l / 24 h 589 730
BioBox M – teknistä tietoa / - technical info / - teknisk infoSBIO_M + SK100 BioBox M + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 100 l 80 l/ h | 400l / 24 h 949 1177
SBIO_M + SK250 BioBox M + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 250 l 100l/ h/ 400l/ 24 h 1122 1391

SBIO_L BioBox L 50 l/ h | 400 l / 24 h 613 760
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll


SBIO_L + SK100 BioBox L + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 100 l 80 l/ h | 400l / 24 h 993 1231
SBIO_L + SK250 BioBox L + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 250 l 100l/ h/ 400l/ 24 h 1165 1445

SBIO_XL BioBox XL 75 l/h | 600 l / 24 h 1282 1590
BioBox XL – teknistä tietoa / - technical info / - teknisk info
SBIO_XL+ BioBox XL + 125 l/h | 750 l / 24 h 1444 1790
BioBox XL+ – teknistä tietoa / - technical info / - teknisk info
Suodattimet varaosina | Filter | Filter
SBIO fp BioBox s filters
103 128
SBIO-L fp BioBox L filters
164 203
SBIO-L ft (kangas, tyg, fiber) BioBox L kangas rasvaträppi | tyg för fetttrapp | fiber for greasetrapp
17 21
SBIO_XL fp BioBox XL filters
371 460
SBIO_XL fp+ BioBox XL + filters
185 229
SBIO-XL ft (kangas, tyg, fiber) BioBox XL kangas rasvaträppi | tyg för fetttrapp | fiber for greasetrapp
19 24

Eristepaketit maanpäälle asennus| Isolation packages for over the ground installation | Isoleringspaketer för ovanpå markinstallation
sbio_m_er1 BioBox M | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
103 128

2x Dia 600 12 mm4x 600x 600 50 mm2x 750x750 50 mmsbio_xl_er1 BioBox XL | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
164 203

2x Dia 60012 mm2x 840x 700 50 mm2x 750x 700 50 mm2x 840x750 50 mmKorotusosat | Extensionparts | Förhöjningsdel

1,24
PAKOR 060/60 H 600 DIA 600 - mm. BioBox XL
103 128

Eristepaketit maahan asennus| Isolation packages for ground installation | Isoleringspaketer för markinstallationsbio_m_er2 BioBox M | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
95 118

1x Dia 600 12 mm1x 1500x1500 (dia600 aukko, öppning, opening)600: 1x ppfoam180x1900sbio_xl_er2 BioBox XL | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
95 118

1x Dia 600 12 mm1x 2000x1500 (dia600 aukko, öppning, opening)Eristepaketti korotusosa 60 cm | Isolation package for extension 60 cm | Isoleringspaket för höjning 60 cmpakor 600_ er Pakor | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:600: 1x ppfoam 580x1900 12 mm
45 56

Lämmityskaapeli paketti | Heating cable package | Värmekabelpaketsbio_w 2m + 2m -40 °C.....+65 °C  230 V AC 50 Hz 16A – 10 W/m | clips10 pcs | cable seal 1 pcs
77 95

Saostuskaivot 100 l – 1300 l BioBoxeille / Slamavkiljare för BioBox / Precipitation tanks for BioBoxSK 100 SK 100
315 390
SK 250 SK 250
395 490
SK 100-250 sisäputki SK sisäputki
121 150
SK 450 SK 450
927 1150
SK 600 SK 600
774 960
SK 1300 SK 1200
1240 1537
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare
Poistosuodattimet saostuskaivoihin / Utgående filtren för slamavskiljarna / Effluent filters for precipitaion tanksEFF 400 400 mm 5 pe 67 83
EFF 570 570 mm 7 pe 101 125

Saostuskaivolietteen kuivatusvaunu / Slamtorknings vagn för smalavkiljar slammet/ Sludge drying van for precipitation tank sludgeSAV1_ SAV 1
363 450
mittapiirrosSAV1_PU Pump
242 300

Taulukko 4: Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 8.8.2019


Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages
Biomoduuli helppo asentaa, käyttää ja huoltaa. | BioModul easy to install, use and maintain | BioModul, lätt att installera använda och sörja1,24
€-0% €-24%
BM Biomoduuli / Biomodul / Biomodule

145 180

- kapasiteetti /kapasitet / capacity 125 l/ 24 h
- mitat, mått, measurements 120x59x19 cm

i2 Paketti / paket / package 250 l/ 24 h BM x 2, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 2,5m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 427 530

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,0 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 2,5 m, lev 1,5


i4 Paketti / paket / package 500 l/ 24 h BM x 4, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 5 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 695 862

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,0 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 5 m, lev 1.5i6 Paketti / paket / package 750 l/ 24 h BM x 6, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 7,5 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 989 1226

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,0 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 7,5 m, lev 1.5i8 Paketti / paket / package 1000 l/ 24 h BM x 6, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 10 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 1310 1625

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,0 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 7,5 m, lev 1,5Biomoduulikentät, imeytys, suodatus / Biomodul fields / Biomodull infiltration, markbädd


Suodatusputkipaketit, kokoomakaivopaketit / Samlarrör, provtagningbrunn / Collecting pipes, Collecting well


SUO PAK 1 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 6 m, kulma / hörna, corner 90 x 1,

79 98

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2 m, hattu /hat /cover x 1

SUO PAK 2 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 7,5 m, kulma / hörna, corner 90 x 1,

55 68

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2 m, hattu /hat /cover x 1
SUO PAK 3 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 2,5 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

42 52

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1

KK 2000/1 Kokoomakaivo / Provtagningbrunn / collecting well 1/1 H 2 m halk. D 0,38m

177 220


KK 2000/2 Kokoomakaivo / Provtagningbrunn / collecting well 2/1 H 2 m, D 0,38m

218 270


JK 2000/2 Jakokaivo / distributionswell / distributions brunn 2/1 kork H 2 m D 0,38m

234 290


Biomoduulikentät, imeytys, suodatus / Biomodul fields / Biomodull infiltration, markbädd
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare


Fosforinpoisto | Phosphorous removal | Fosfor reducering
Asennus, hoito, huolto / Installation, use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll €-0% €-24%
FB 5000_PK 600/1200-2200 FB 5000_PK600 (500 l/ h / 5000 l/ 24 h) 1331 1650
FB 5000_PK 900/1200-2200
FB 5000_PK900 (1000 l/ h / 5000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

FB 10000_PK 900/1200-2200
FB 5000_PK900 (1000 l/ h / 10000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

FB 10000_PK 1200/1200-2600
FB 5000_PK900 (2000 l/ h / 10000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Taulukko 5: Kaivot | Tanks | Tankar

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.20191,24
SAOSTUSKAIVOT | PRECIPITATION TANKS | SLAMAVSKILJARE
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare €-0% €-24%
Saostuskaivon asennus, hoito, huolto | Slamavkiljaren installation, underhåll, service | Precipitation tanks installation, use, maintenance

SK 100 100 l, ( D 0,6 m, H 0,77) 315 390
SK 250 100 l, ( D 0,9 m, H 0,91) 395 490
sisäputki SK sisäputki 121 150
SK 450 450 l, ( 0,6 m) 927 1150
SK 600 600 l, ( 1 m) 774 960
SK 600 R 600-800 l, (tuloviem. kork 1,1-1,35 m) harmaille jätevesille, lisäkaivoksi vanhaan järjestelmään 703 872
SK 1000 R 1000-1200 l, (tuloviem. kork 1,6-2,1 m) harmaille jätevesille, lisäkaivoksi vanhaan järjestelmään 747 926
SK 1300 1300 l, matala (kork 0,95 m) 1282 1590
SK 2000 2000 l, matala (kork 1,2 m) 1581 1960

Lisäkaivot / Additional wells / Ytterkligare brunnar
ST_C0_45 Tank D600 H1500 – tilavuus 0,25 m3 452 560
ST_C0_45 Tank D600H2200 – tilavuus 0,3 m3 503 624
ST_C0_45_ka Kansi (D600) 56 70
ST_C0_1300 Tank D900 H1500 – tilavuus 0,6 m3 637 790
ST_C0_1300 Tank D900 H2200 – tilavuus 0,8 m3 726 900
ST_C0_1300_ka Kansi (D900) 107 133
ST_C0_2000 Tank D1200 H1200 – tilavuus 0,7 m3 790 980
ST_C0_2000 Tank D1200 H2000 – tilavuus 1,45 m3 958 1188
ST_C0_2000_ka Kansi (D1200) 242 300
ST_C0_5300 Tank D1850H2150 – tilavuus 4 m3 1524 1890
Korotusosat | Extensionparts | Förhöjningsdel

1,24
PAKOR 060/60 H 600 DIA 600 - mm. BioBox XL 97 120
PA KOR 090/40 H 400 DIA 900 116 144
PA KOR 090/60 H 600 DIA 900 127 157
PA KOR 12/40 H 400 DIA 1200 210 260
PA KOR 12/60 H 600 DIA 1200 227 281
Tarvikkeet / Accessories / Tillbehör
FSH 50 Läpivientitiiviste D50 9 11
FSH 63 Läpivientitiiviste D63 10 13
FSH 75 Läpivientitiiviste D75 12 15
FSH110 Läpivientitiiviste D110 13 16
FSH160 Läpivientitiiviste D160 16 20
T-haara 110 T-haara D110 28 35
Poistosuodatin | Effluent filter | Utgående filter


EFF 400 400 mm 67 83
EFF 570 570 mm 101 125
EFF 740 740 mm 125 155
EFF 910 910 mm 143 177
Saostuskaivolietteen kuivatusvaunu / Slamtorknings vagn för smalavkiljar slammet/ Sludge drying van for precipitation tank sludge


SAV1_ SAV 1 363 450
mittapiirros


SAV1_PU Pump 242 300
UMPISÄILIÖT / CLOSED TANKS / SLUTNA TANKAR
Kaikki umpisäiliöpiirustukset / All the drawings for closed tanks / Alla ritningar för slutna tankar €-0% €-24%
Umpisäiliön asennus, hoito, huolto | Sluten tanks installation, underhåll, service | Closed tanks installation, use, maintenance

ST 450 450 l, tuloputki pohjan tasosta 0,65 m 788 977
ST 1300 1300 l, tuloputki pohjan tasosta 0,9 m 1008 1250
ST 2000 2000 l, tuloputki pohjan tasosta 1,3 m 1177 1460
ST 3500 3500 l, tuloputki pohjan tasosta 1,4 m 1290 1600
ST 4500 4500 l, tuloputki pohjan tasosta 1,75 m 1398 1733
ST 5300 5300 l, tuloputki pohjan tasosta 2,12 m 1398 1733
ST 6000 LK 6000 l (halk 1,5 m, pituus 3,8 m) 1694 2100
ST 10000 LK 10000 l (halk 1,8m, pituus 4,4 m) 3556 4410
ST 16000LK 16000 l, (halk1,8m, pituus 6,5 m) 4149 5145
RA-RF411 Langaton pintahälytin (antura, lähetin) 145 180

sis alv-24 %,


Taulukko 6: Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer


HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2019


Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer
1,24
Asennus, hoito ja huolto | Installation, användning, underhåll | Istallation, use, maintenence €-0% €-24%
P2 Keskisolapumppu, 1-vaihe 0,4 kw sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivienti tiiviste 50 mm , 110 mm 373 462
P1 Isosolapumppu, 1-vaihe 0,7 kw sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivientitiiviste 50 mm , 110 mm 660 819
PI1 Repijäpumppu 3-vaihe 1,1 kw, sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivientitiiviste 50 mm , 110 mm, 1363 1690

alusta, alaslaskuputket, adapteri

Pumppukaivot | Pumpinwells | Pump brunnar
ST_C0_45 Tank D600 H1500 – tilavuus 0,25 m3 452 560
ST_C0_45 Tank D600H2200 – tilavuus 0,3 m3 503 624
ST_C0_45_ka Kansi (D600) 56 70
ST_C0_1300 Tank D900 H1500 – tilavuus 0,6 m3 637 790
ST_C0_1300 Tank D900 H2200 – tilavuus 0,8 m3 726 900
ST_C0_1300_ka Kansi (D900) 107 133
ST_C0_2000 Tank D1200 H1200 – tilavuus 0,7 m3 790 980
ST_C0_2000 Tank D1200 H2000 – tilavuus 1,45 m3 958 1188
ST_C0_2000_ka Kansi (D1200) 242 300
ST_C0_5300 Tank D1850H2150 – tilavuus 4 m3 1524 1890


VALMIIT PUMPPAAMOT
PK600/1000/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 718 890
Pakor 300_500 Korotus Pumppaamo | Extension Pumping station | Förhöjning Pumpstation BDT 56 70
PK vents Sulku-, takaiskuventtiili | Valvs | Ventiler 161 200
PK600/2250/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 906 1124
PK600/2250/P1 Pumppaamo 1 ”sekajätevesille” 1406 1743
PK950/2250/P1 Pumppaamo 1-3”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 1702 2111
KE1 Alarm 230 V 212 263
PK600/2250/PI1 Pumppaamo 1 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2315 2870
PK950/2250/PI1 Pumppaamo 1-3 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2597 3220
PK1200/900/H2250 Pumppaamo 1-3 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2831 3510
KE2_1 Ohjauskeskus (3-vaihe) käyntimittareineen, hälytystunnistus, hälytysvalo | Central | Styr enhet 395 490
KE2_2 Ohjauskeskus (3-vaihe) käyntimittareineen, hälytystunnistus, hälytysvalo | Central | Styr enhet 500 620

sis alv-24 %,

Suuremmat pumppaamot tarjouskyselyjen perusteella | Larger pumpstations


Kiinteistökohtainen pumppaamoTaulukko 7: Ympäristö vessat | Miljötoaletter | Envirotoilets


HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 18.8.2019


EV Ekovessat | EV Ekotoilets | EV Ekotoa

1,24

Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €-24%
EV MINI SEP EV MINI SEP 60 476 590

EV EASY ECO EV EASY ECO 120 637 790
EV EASY / ECO-SEP EV EASY SEP / ECOSEP 120 657 815


EV 120 pe _ eco pu230 EV IN 120 MU ECO 120 1137 1410
EV 120 pe _ sep pu230 EV IN 120 MU SEP / ECOSEP 120 1202 1490
EV 120 po eco _ pu230 EV IN 120 PO ECO 120 1282 1590
EV 120 po sep _ pu230 EV IN 120 PO SEP / ECOSEP 120 1444 1790

EV 200/ku ECO EV OUT 200 ku ECO 200 669 830
EV 200/ku SEP / ECO-SEP EV OUT 200 ku SEP / ECOSEP 200 685 850


EV 200/is-m ECO _ pu230 EV IN 200 MU ECO 200 1169 1450
EV 200/is-m SEP / ECO-SEP _ pu230 EV IN 200 MU SEP / ECOSEP 200 1202 1490
EV 200/is -p ECO _ pu230 EV IN 200 PO ECO 200 1411 1750
EV 200/is -p SEP / ECO-SEP _ pu230 EV IN 200 PO SEP / ECOSEP 200 1597 1980

EV 400/ku ECO EV OUT 400 ku ECO 400 605 750
EV 400/ku ECO-SEP EV OUT 400 ku SEP / ECOSEP 400 629 780
EV 400/is-m ECO_ pu230 EV IN 400 MU ECO 400 1298 1610
EV 400/is-m ECO-SEP _ pu230 EV IN 400 MU SEP / ECOSEP 400 1363 1690
EV 400/is-p ECO _ pu230 EV IN 400 PO ECO 400 1597 1980
EV 400/is-p ECO-SEP _ pu230 EV IN 400 PO SEP / ECOSEP 400 1758 2180

EV 450/ku ECO EV PUBLIC 450ku ECO 450 887 1100
EV 450/ku ECO-SEP EV PUBLIC 450ku SEP / ECOSEP 450 927 1150
EV 900/ku ECO EV PUBLIC 900 MU SEP / ECOSEP 900 1169 1450
EV 900/ku ECO-SEP EV PUBLIC 900 PO SEP / ECOSEP 900 1226 1520

EV 1000/ku ECO EV PUBLIC 1000ku ECO 1000 1774 2200
EV 1000/ku ECO-SEP EV PUBLIC 1000ku SEP / ECOSEP 1000 1855 2300
EV 2000/is-m ECO EV PUBLIC 2000 MU SEP / ECOSEP 2000 2339 2900
EV 2000/is-m ECO-SEP EV PUBLIC 2000 MU SEP / ECOSEP 2000 2403 2980
EV 2000/is-p ECO EV PUBLIC 2000 PO ECO 2000 2452 3040
EV 2000/is-p ECO-SEP EV PUBLIC 2000 PO SEP / ECOSEP 2000 2613 3240

*Kapasitet i användrardygn (t.ex 60 = 3 persons användning x 20 dagar)
Lisävarusteet, auxiliary equipment, tilläggsutrustning:


Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning

PU T Tuulipuhallin / windfan / vindfläkt (dia 110)
106 132
PU 230 Puhallin / fan / fläkt 230 V (dia 110)
185 230
PU 12 V Puhallin / fan / fläkt 12 V (dia 110)
186 231
Lämmityselementti / heatingelement / värme element (230 V/ 15-.75 W).
129 160
EV ECO ECO osa / ECO part / ECO del
210 261
EV SEP SEP ECOSEP Erotinosa / Separator / Separator
210 261
EV SEATBODY Istuinrunko / Seatbody / Sitskropp
81 100
EV YHPU 500 Yhdysputki D200 x 500
31 39
EV YHPU 1000 Yhdysputki D200 x 1000
45 56
EV YHPU 2000 Yhdysputki D200 x 2000
50 62
EV ISTUIN PO SEP SEP - posliininen erotteleva istuin
798 990
EV ISTUIN PO ECO EKO - posliininen istuin
637 790
EV MINI L A-A (EV120) Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
315 390
EV 200 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
419 520
EV 400 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
505 626
EV 450 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
685 850
EV 900 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
1040 1290
EV 1000 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
1492 1850
EV 2000 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
2016 2500
UR Urinaali / urinal / urinal
408 506
AQ NP Ravinteiden poistoyksikkö / nutrient removal unit
1298 1610
SEP 20 l + k Astia / vessel
23 28
BL Kompostointirouhe / composting substance / kompost strö 50 l
48 59


Rakennukset, buildings, byggnader:


Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning

EV R1/PI Puinen 1-osainen / wooden 1-parted / trä 1 -del
(128x128, h 240)

903 1120
EV R1/PIT Istuintaso / seat level/ sitsbräd
52 64
EV R2/PI Puinen 2-osainen / wooden 2-parted / trä 2 -del
(258x128, h 240)

1411 1750
EV R1/MI Muovinen 1-osainen / plastic 1-parted / plast 1 -del
(120x128, h 240)

2177 2700

AQ biologinen wc-järjestelmä | AQ biological wc system | AQ biologisk wc system **

1,24

Art no Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €- 24 %

AQ 120 AQ 120 biologinen wc-järjestelmä | AQ 120 biological wc system | AQ 120 biologisk wc system ** 120 1847 2290

AQ 200 AQ 200 biologinen wc-järjestelmä | AQ 200 biological wc system | AQ 200 biologisk wc system ** 200 2169 2690

AQ 400 AQ 400 biologinen wc-järjestelmä | AQ 400 biological wc system | AQ 400 biologisk wc system ** 400 2331 2890
*Kapasiteetti k-vrk (esim. 60= 3 henkilön käyttö x 20 vrk) *Capacity in userdays (f.ex. 60= 3 persons use x 20 days) *Kapasitet i användrardygn (t.ex 60 = 3 persons användning x 20 dagar)
** erotinyksikkö, AQ kompostointiastian / vaunun | AQ separator and the composting vessel / van | AQ, separator, komposteringskärl / vagn

Lisävarusteet, auxiliary equipment, tilläggsutrustning:
AQ ER Erotinyksikkö (1-3 wc-istuinta) | Separator (1-3 wc seats) | Separator 1-3 stolar
935 1160
AQ KO 60 Kompostointiyksikkö 60 | Composting unit 60 | Komposterings enhet 60
194 240
AQ KO 120 Kompostointiyksikkö 120 | Composting unit 120 | Komposterings enhet 120
315 390
AQ KO 200 Kompostointiyksikkö 200 | Composting unit 200 | Komposterings enhet 200
419 520
AQ KO 400 Kompostointiyksikkö 400 | Composting unit 400 | Komposterings enhet 400
552 685
AQ 450 A-A Kompostointiyksikkö 450 | Composting unit 450 | Komposterings enhet 450
685 850
AQ 900 A-A Kompostointiyksikkö 900 | Composting unit 900 | Komposterings enhet 900
1040 1290
AQ 1000 A-A Kompostointiyksikkö 1000 | Composting unit 1000 | Komposterings enhet 1000
1492 1850
AQ2000 A-A Kompostointiyksikkö 2000 | Composting unit 2000 | Komposterings enhet 2000
2016 2500
AQ NP Ravinteidenpoisto-yksikkö
Typen- ja fosforinpoistoyksikkö virtsasta tai virtsapitoisesta vedestä tarvikkeineen.

1298 1610

Aquatron tuotteet | Aquatron products | Aquatron produkter
AQ ER X Erotinyksikkö (max 10 wc-istuinta) | Separator (10 wc seats) | Separator 10 stolar
1210 1500
AQ KO 90 Kompostointiyksikkö 90 | Composting unit 90 | Komposteringsenhet 90
726 900
AQ KO 400 Kompostointiyksikkö 400 | Composting unit 400 | Komposteringsenhet 400
968 1200
AQ KO 4x100 Kompostointiyksikkö 4x100 | Composting unit 4x100 | Komposteringsenhet 4x100
2379 2950
AQ KO 4x200 Kompostointiyksikkö 4x200 | Composting unit 4x200 | Komposteringsenhet 4x200
2863 3550
AQ KO 4x300 Kompostointiyksikkö 4x300 | Composting unit 4x300 | Komposteringsenhet 4x300
6855 8500
AQ UV UV-yksikkö (230 V) | UV unit | UV enhet
645 800

Virtsan erotteluun perustuvien järjestelmien lisäartikkelit
GB er Virtsan erotteleva istuin | Urine separating wc seat | Urinseparerande wc stol
476 590
WO er Virtsan erotteleva istuin | Urine separating wc seat | Urinseparerande wc stol
605 750
ST1300 Virtsan keräyssäiliö 1300 l (paketti)| Urine tank 1300 l | Urin tank 1300 l
1008 1250
ST2000 Virtsan keräyssäiliö 2000 l (paketti) | Urine tank 1300 l | Urin tank 1300 l
1177 1460

Lisävarusteet
PU AUTO Pumppuautomaatti / Pumpautomat / Pumt automat 230 V (mitat/measures/mått: 360,5x186x263mm)
50 mm tulo / in / In 32 mm lähtö / Out / Ut, H 4 m

444 550
PU 230 Puhallin / fan / fläkt 230 V (dia 110)
186 231
Lämmityselementti / heatingelement / värme element (230 V/ 15-.75 W).
129 160
BL Kompostointirouhe / composting substance / kompost strö 50 l
48 59

Taulukko 8: Kompostointi | Biojätteen valutus


HINNASTO 14.5.2018

PIKAKOMPOSTORIT


Artikkelitunnus Tuotenimike / sisällys Hinta €RT180 RT 180 l FAMILY kompostori D600 | H950 450
RT180-er eristyspaketti BT 180 – seinäeristeet 2 kpl, kansi, välikansi 90RT450 RT 450 l FAMILY L kompostori D920 | 950 790
RT450-er eristyspaketti BT 450 – seinäeristeet 2 kpl, kansi, välikansi 100RT800 RT 800 l FAMILY XL kompostori D1220 | H950 1110
RT800-er eristyspaketti BT 800 – seinäeristeet 2 kpl, kansi, välikansi 110VT120 VT 120 vaunukompostori 294VT200 VT 200 vaunukompostori 441VT400 VT 400 vaunukompostori 626BD30 BioDry 30 astia 150
BD60 BioDry 60 astia 220
BD120 BioDry 120 vaunu 350
BD200 BioDry 200 vaunu 450
BD400 BioDry 400 vaunu 550


HINNAT SIS. ALV:n 24 %, vapaasti Varastossa
sis alv-24 %,

Taulukko 9: H2S-off


HINNASTO 5.6.2018

H2S-OFF (hajun ja rikkivedyn poisto)


Artikkelitunnus Tuotenimike / sisällys Hinta €NU45 20l Nutriox 45 liuos / l 2,75
NU45 m3 Nutriox 45 liuos/ l 1,68
NU20 m3 Nutriox 20 liuos/ l 1,21
NU AN Annostelulaite vuokra / kk 66
RRC Etäseuranta annostelulaitteelle vuokra/ kk 55
H2S-m H2S mittalaite vuokra/ kk 60
H2S-m-rrc H2S mittalaite etäseurannalla vuokra/ kk 150
H2S mittaus H2S mittaus & tutkimus 1790


HINNAT SIS. ALV:n 24 %, vapaasti Varastossa
sis alv-24 %,